Strona główna » Baza Wiedzy » Książki FPL
A | A | A

Baza Wiedzy

Kontakt: (42) 6 300 900

Książki FPL

Inteligencja Emocjonalna - Vademecum użytkownika

Inteligencja Emocjonalna - Vademecum Użytkownika

INTELIGENCJA EMOCJONALNA - VADEMECUM UŻYTKOWNIKA

 

Rozwój i awans zawodowy

Marcin Krokowski, Piotr Rydzewski

Książka jest aktualnie dostępna także w formie audiobooka. 

 
Któż nie chciałby zostać awansowany? Kto nie chciałby zajmować wyższego stanowiska?

Zapewne trudno znaleźć wśród czytelników tej książki kogoś, kto nie byłby zainteresowany własnym rozwojem. Dlatego też skoncentrujmy się na uwagach, które mogą być przydatne w opracowywaniu i realizowaniu własnych planów zawodowych…

 


HRmenu

HRmenu

HRmenu

Książka ta powstała z myślą o menedżerach, dla których zarządzanie jest potrzebą doskonalenia organizacji poprzez doskonalenie ludzi…

 

„Niniejsza książka, którą mam przyjemność przedstawić, zawiera refleksje na temat sztuki zarządzania ludźmi. A ponieważ czasy Leonarda minęły bezpowrotnie i nie ma nikogo, kto posiadałby zasób doświadczeń wystarczający do tego, aby kompetentnie wypowiadać się o całym obszarze funkcji personalnej organizacji – publikacja ta jest zapisem mądrości zbiorowej. Poszczególne rozdziały, choć naznaczone indywidualnym podejściem i stylem ich autorów, są jednak ze sobą wyraźnie powiązane, a swoim łącznym zakresem obejmują obszar podstawowych funkcji zarządzania ludźmi. Jestem przekonana, że punkt widzenia prezentowany na kartach tego swoistego przewodnika będzie dla Czytelników źródłem wielu inspiracji.”

Jolanta Krokowska
Prezes Zarządu FPL

Badania Opinii Pracowników

Badanie Opinii Pracowników

Badania opinii pracowników – jako narzędzie, które ma posłużyć usprawnianiu funkcjonowania organizacji – jest wciąż doskonalone, a jego rola rośnie wraz z rozwojem kultury zarządzania. Bez ryzyka pomyłki można pokusić się o stwierdzenie, że przyszłość efektywnego zarządzania będzie w coraz większym stopniu zależeć od umiejętności wykorzystywania bezcenne wiedzy, jaką pozwala uzyskać sondaż opinii personelu...

+