Strona główna » Projekty Unijne » Projekty PO KL 2007-2013
A | A | A

Projekty Unijne

Kontakt: (42) 6 300 900

Projekty PO KL 2007-2013

12Następna 

 

 

Logo POKL                                 Flaga UE

 

 

 

Menedżer Sportu

2013-12-17

Podstawowym celem projektu jest wzmocnienie potencjału zawodowego osób związanych ze sportem, przede wszystkim w zakresie kompetencji wymaganych przy organizacji imprez sportowych. W szkoleniach wezmą udział 84 osoby, głównie w wieku 25-64 lat oraz osoby nie uczące się w wieku 18-24, dla których projekt jest szansą podniesienia kwalifikacji bądź zdobycia wiedzy i umiejętności adekwatnych do planów zawodowych. Projekt skierowany jest przede wszystkim do kobiet i osób mieszkających poza Łodzią.

Szkolenie z systemu sprzedaży - Łódzkie

2013-12-17

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji sprzedażowych i interpersonalnych u 156 pracowników zatrudnionych w 60 mikro i małych przedsiębiorstwach z terenu województwa łódzkiego.

Kompetencje społeczne w MŚP

Celem głównym projektu jest podwyższenie kwalifikacji i umiejętności w zakresie kompetencji społecznych 720osób (w tym 144 kobiet, oraz 576 mężczyzn) o technicznym profilu wykształcenia.

Szkolenia prowadzone będą dla mikro i małych lub średnich przedsiębiorców, w tym również osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Delegowani pracownicy muszą posiadać techniczny profil wykształcenia.

Szkolenie z systemu sprzedaży - Opolskie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie umiejętności sprzedażowych w wybranych sektorach gospodarki poprzez szkolenia zawodowe z jednolitego Systemu Sprzedaży IMPACT® obejmujące 80 pracowników zatrudnionych w 60 mikro i małych przedsiębiorstwach z terenu województwa opolskiego.

Być liderem w Europie – rozwój kadr firm WAVIN i AROT

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, realizowany jest pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kadry na miarę potrzeb – rozwój firm Iglotech i Refsystem

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, realizowany jest pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Rozwój kadry menadżerskiej i pracowników INVEST-BANK S.A.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Przewidziano 188 dni szkoleniowe dla 727 osób, od kwietnia 2009 r. do kwietnia 2011 r.

Zacznijmy budować od siebie – program rozwoju kadr Grupy Knauf

Projekt realizowany jest dla 122 osób, obejmuje 182 dni szkoleniowe w okresie od grudnia 2008 r. do października 2010 r. i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Najważniejszy jest człowiek - program rozwoju kadr firmy TRW

Projekt realizowany jest dla 1288 osób, obejmuje 606 dni szkoleniowych w okresie od grudnia 2008 r. do października 2010 r. i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

12Następna 
+