Strona główna » FPL » O nas
drukuj | A | A | A

FPL

Kontakt: (42) 6 300 900

O nas

Inspirując w rozwoju, mamy wpływ na otaczający nas świat i tworzymy potencjał biznesowej awangardy. Wartości takie jak rozwój, profesjonalizm, wpływ, odpowiedzialność, kreatywność i altruizm wyznaczają drogę, jaką od 1994 roku podążamy wraz z ponad 999 firmami, wśród których są największe polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa.

 

FPL tworzy i wdraża systemy kształtowania postaw i umiejętności, znajdujące odzwierciedlenie w podstawowych obszarach naszych działań, którymi są: Inteligencja Emocjonalna, Rozwój Menedżerski, Rozwój Sił Sprzedaży, Systemy Wspierania Rozwoju HR. Doskonalenie osób i organizacji opieramy na nowatorskim, kompleksowym podejściu do procesu rozwojowego, ukierunkowanym na trafny dobór kompetencji, należyte ich utrwalanie i podtrzymywanie w czasie.

  System kształtowania postaw

 

Jako zespół trenerów, coachów i doradców jesteśmy przede wszystkim praktykami biznesu – i to określa naszą postawę wobec wyzwań, które podejmujemy. Wiemy, jak ważna jest umiejętność znajdowania właściwej perspektywy i zadawania właściwych pytań właściwym osobom. I jak ważne są właściwe odpowiedzi. Współpraca, to dla nas relacje uczciwe, oparte na otwartej komunikacji oraz wspólnej wizji efektów, do jakich warto dążyć. Jednym z wyróżnień, które szczególnie sobie cenimy, jest zaszczytny tytuł Najlepsza Inwestycja w Człowieka, jaki FPL otrzymał w ramach konkursu „Dobre praktyki EFS”, zorganizowanego przez Ministra Rozwoju Regionalnego. Tytuł ten potwierdza jakość realizowanych przez nas od 2004 roku wielu projektów EFS.

Zadaj pytanie

+