Strona główna » Metodyki » FPL PV » Wartości Zawodowe FPL PV
drukuj | A | A | A

Metodyki

Kontakt: (42) 6 300 900

Wartości Zawodowe FPL PV

Ludzie funkcjonują zgodnie ze swoją hierarchią wartości, a za najbardziej komfortową sytuację uznają możliwość pracy w takiej organizacji, która wspiera preferowane przez nich wartości.

Dlatego ważnym zadaniem zarządu i HR każdej firmy jest umiejętne łączenie wartości organizacyjnych z wartościami osobistymi. By to osiągnąć, należy przede wszystkim umiejętnie rozpoznać hierarchie wartości pracowników.

 

FPL PV® opiera się na 16 podstawowych wartościach zawodowych.

Badanie przeprowadzone w FPL wykazało, że dla osób tworzących tę organizację
najważniejszymi wartościami są:  
 

 Wartości

 

 

FPL PV® pozwala wyróżnić w odniesieniu do każdego pracownika triadę wartości dominujących i uzupełniających,co ułatwia budowanie motywacji i planowanie rozwoju kultury organizacyjnej zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie.

 

 Zadaj pytanie

+