Strona główna » Narzędzia » Warsztaty
drukuj | A | A | A

Narzędzia

Kontakt: (42) 6 300 900

Warsztaty

Warsztaty są jednym z podstawowych narzędzi stosowanych przy wdrażaniu FPL wave®. Umożliwiają rozwój indywidualnego oraz zespołowego potencjału pracowników. Zajęcia prowadzone w ramach warsztatów budują zaangażowanie uczestników, prowadząc do wzrostu efektywności działań całej organizacji. Każdy warsztat dopasowywany jest do konkretnych potrzeb zarówno organizacji, jak i pracowników, a jego realizacja koncentruje się przede wszystkim na praktycznym doskonaleniu kompetencji oraz kształtowaniu postaw. Dzięki temu warsztaty skutecznie wpływają na osiąganie celów w kolejnych etapach procesu rozwojowego. 

 

 

Zobowiązania, które budują efekty


Z każdym z uczestników opracowujemy osobiste zobowiązania
rozwojowe i dbamy, by budowały zaangażowanie
oraz wpierały osiąganie optymalnych wyników.

 

  

  

 

 

Strategia do rąk własnych


Zdobywając nowe umiejętności, każdy uczestnik
wspierany jest indywidualną strategią wdrożeniową,
pozwalającą w pełni wykorzystać nowe kompetencje.

 

 

 

 

 

Praca nad wyzwaniami uczestników


Warsztaty wpisane są w proces niwelowania zdiagnozowanych
luk kompetencyjnych i rozwijania umiejętności pozwalających
sprostać konkretnym wyzwaniom zawodowym.

 

 

Zadaj pytanie

+