Strona główna » Narzędzia » Coachingi
drukuj | A | A | A

Narzędzia

Kontakt: (42) 6 300 900

Coachingi

Coaching, jako element procesu rozwojowego FPL wave®, prowadzony jest w celu wypracowania indywidualnych, pożądanych zmian i rozwinięcia kompetencji osobistych, zwłaszcza w odniesieniu do osób kluczowych dla organizacji. Skuteczność coachingu jako narzędzia umożliwiającego budowanie postaw i doskonalenie umiejętności, czy to w zakresie indywidualnym, czy też grupowym, opiera się na stworzeniu kreatywnej sytuacji, prowadzącej do działań zgodnych z celami rozwojowymi. Dzięki systematyce sesji coachingowych wypracowane postawy procentują w różnych aspektach funkcjonowania całej organizacji, systematycznie zwiększając jej efektywność. 

 

 

Przyczyny – klucz do skutków

 

Coaching w ujęciu FPL koncentruje się na przyczynach,
aby skuteczniej radzić sobie ze skutkami. 
To pomoc w znalezieniu źródła wewnętrznej motywacji
i drogi pożądanych zmian.

 

  

 

 

 

 

Trzy elementy skuteczności

 

 Najpierw „lustro” – by lepiej poznać siebie.
Następnie motywacja – by chcieć się doskonalić.
I narzędzia – by wypracować zmiany.

 

  

 


 

Więcej niż sesje coachingowe

 

Każda kolejna sesja coachingowa skutecznie przybliża
do wyznaczonego celu, wzbogacając już osiągnięte
efekty o nowe wartości.

 


Zadaj pytanie

+