Strona główna » Narzędzia » Uzupełniające
drukuj | A | A | A

Narzędzia

Kontakt: (42) 6 300 900

Uzupełniające

Model FPL wave® obejmuje różnego rodzaju narzędzia, tworzące łącznie spójny system, dający możliwość realizowania kompleksowych działań w ramach procesu rozwojowego. W skutecznym wspomaganiu doskonalenia kompetencji w organizacji i budowaniu jej potencjału niezwykle przydatne bywają specjalistyczne narzędzia służące m.in. właściwemu doborowi pracowników, trafnej ocenie umiejętności, rozpoznawaniu i rozwijaniu talentów, czy też wytyczaniu ścieżek kariery.

 

Opis stanowisk pracy

 Wybór odpowiednich narzędzi opisu stanowisk pracy jest decydujący dla efektywnego funkcjonowania systemu zarządzania kompetencjami i wartościowania pracy – im opis ten jest pełniejszy i lepiej dopasowany do strategii rozwojowej organizacji, tym ma większą wartość dla pracowników i tym trafniejsze stają się decyzje kadrowe podejmowane przez menedżerów.

  

  

Wartościowanie pracy

 Dla jakości prowadzonego wartościowania pracy szczególne znaczenie ma zastosowanie takich narzędzi, które umożliwiają pracownikom uczestnictwo w tym procesie, a jednocześnie pozwalają dokonać wyceny danego stanowiska w kontekście przypisanych do niego i prezentowanych kompetencji, a nie poprzez łączenie go z konkretną osobą.

 

  

Rekrutacja i dobór pracowników

 Pozyskiwanie właściwych osób oraz ich trafny dobór do realizowanych zadań, a także usprawnienie samego procesu rekrutacji jest możliwe dzięki zastosowaniu dedykowanych narzędzi, dopasowanych do systemu zarządzania kompetencjami w organizacji, uwzględniających opisy stanowisk pracy i poszczególne profile kompetencyjne.

 

  

Assessment Centre/Development Centre

 Narzędzia te, właściwie wykorzystane, doskonale służą budowaniu efektywności procesu rozwojowego w organizacji – Assessment Centre pozwala przede wszystkim w spójny sposób zbilansować kompetencje posiadane przez pracowników, ułatwia prowadzenie rekrutacji, dobór kadr i budowanie ścieżek kariery, z kolei Development Centre daje podstawę do określenia pełni możliwości pracownika i priorytetów w jego dalszym rozwoju zawodowym.

 

  

Oceny okresowe

 Prawidłowo zbudowany i wykorzystywany system ocen okresowych jest narzędziem świetnie służącym rocznemu podsumowaniu pracy, diagnozie i budowaniu zaangażowania, a także planowaniu rozwoju pracowników i indywidualnej kariery. Dokonywanie takich ocen pomaga przy podejmowaniu decyzji kadrowych, przy ustalaniu awansów, wynagrodzenia czy przyznawaniu nagród za szczególne osiągnięcia. Korzyści są tym większe, im mocniej ocena ta wpisuje się w wartości organizacji.

 

 

 

Audyt organizacyjny

Niezależna ocena organizacji, zwłaszcza w kluczowych dla jej kondycji biznesowej aspektach, to zadanie wymagające zarówno doświadczenia, jak i odpowiedzialnego doboru odpowiednich narzędzi. Te najlepsze gwarantują trafną i wnikliwą diagnozę zgodności stanu rzeczywistego z pożądanym, a jednocześnie prowadzą ku rozwiązaniom, dzięki którym można efektywnie dokonywać zalecanych zmian m.in. w procedurach czy funkcjonowaniu systemów – i sprostać wyzwaniom przyszłości.

 


Zadaj pytanie

+