Strona główna » Narzędzia » Test FPL EQ
drukuj | A | A | A

Narzędzia

Kontakt: (42) 6 300 900

Test FPL EQ

-> Dowiedz się więcej o metodyce FPL EQ <-

 

 

Unikatowa diagnoza

Test ten pozwala precyzyjnie zbadać wszystkie kompetencje, które stoją u podstaw skuteczności pracowników i decydują o wynikach firm działających w Polsce. Test FPL EQ® to wynik profesjonalnego, a więc i praktycznego podejścia do istoty inteligencji emocjonalnej i jej wpływu na wyniki pracy zawodowej oraz potrzeby rozwojowe organizacji biznesowych.


 

Systemowo dopasowany

Test FPL EQ® pozwala trafnie diagnozować poziom kompetencji psychologicznych, prakseologicznych oraz społecznych menedżerów i pracowników, na każdym etapie procesu rozwojowego. Stanowi element autorskiego systemu badania i rozwijania inteligencji emocjonalnej FPL EQ®.

 

 

Wszechstronnie przydatny

Test FPL EQ® pozwala ocenić poziom kompetencji emocjonalnych zarówno kandydatów na określone stanowiska, jak i pracowników kluczowych dla organizacji, a porównanie wyników badania z wzorcowymi profilami kompetencyjnymi ułatwia podjęcie trafnych decyzji rekrutacyjnych, kadrowych, dotyczących priorytetów rozwojowych i optymalizacji wykorzystania potencjału kadr.

 

 

Skutecznie motywujący

Szczegółowe wyniki testu FPL EQ®, w formie raportu indywidualnego i/lub zbiorowego, stanowią podstawę rekomendacji dotyczących niwelowania deficytów kompetencyjnych i doskonalenia poszczególnych kompetencji emocjonalnych, a jednocześnie są konkretnym punktem wyjścia do rozwijania EQ.

 


+