Strona główna » Narzędzia » Oceny 360°
drukuj | A | A | A

Narzędzia

Kontakt: (42) 6 300 900

Oceny 360°


Liczba osób ankietowanych przez FPL w ramach Oceny 360°

przekroczyła 10 000


 

Najwyższy stopień dopasowania

Stosując Ocenę 360°, FPL zapewnia pełną automatyzację całego procesu oraz elastyczność w wykorzystaniu tego narzędzia, łącznie z możliwością samodzielnego zarządzania przebiegiem oceny. Ankieta, m.in. pod względem rodzaju pytań, skali, wyglądu czy wersji językowej, jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb organizacji. Podobnie raport – m.in. pod względem zakresu, treści, struktury i opracowania graficznego. Wyniki Oceny 360° są źródłem bezcennych wskazówek rozwojowych – by jednak organizacja mogła w pełni odczuć wynikające z tego praktyczne korzyści, FPL buduje zaangażowanie pracowników oparte na indywidualnych zobowiązaniach rozwojowych.

 
Kompetencje w pełnym świetle

Ocena 360° jest narzędziem zapewniającym zobiektywizowaną ocenę kompetencji pracowników. Odpowiednio skonstruowana ankieta, wypełniana przez współpracowników, przełożonych, podwładnych i inne osoby z otoczenia badanych pozwala uzyskać wszechstronną ocenę dotyczącą poszczególnych pracowników, a także daje obraz dominujących tendencji w grupach pracowniczych.

 
Solidne podstawy ważnych decyzji

Efekty biznesowe stosowania Oceny 360°, to przede wszystkim uzyskanie informacji o kompetencjach badanych osób z wielu źródeł i przydatność tej wiedzy w zarządzaniu zespołami i organizacją, zwłaszcza w celu właściwego ukierunkowania działań rozwojowych i optymalizacji decyzji kadrowych. Osoba oceniana zyskuje motywujące potwierdzenie własnych umiejętności lub motywację do zmiany i wsparcie w tym zakresie.

 


+