Strona główna » Narzędzia » Oceny Okresowe
drukuj | A | A | A

Narzędzia

Kontakt: (42) 6 300 900

Oceny Okresowe


Ocena pracowników dostarcza informacji o wynikach pracy poszczególnych osób,
jest dobrym narzędziem komunikacji wewnętrznej i punktem wyjścia do oszacowania
stanu zasobów ludzkich w firmie.


Dopasowane badanie, które systematycznie buduje

FPL dba o to, by każda ocena okresowa miała wartość motywującą, przekładała się na coraz lepsze funkcjonowanie całej organizacji, wspierała proces rozwojowy i budowanie wizerunku cenionego pracodawcy. Dlatego też zawsze dopasowujemy system oceny okresowej do konkretnych warunków i korzystamy z szerokich możliwości modyfikacji wprowadzanych rozwiązań. A ponieważ mówimy o ocenie pracowników, działamy z właściwym wyczuciem i budujemy pozytywne emocje związane z funkcjonowaniem tego narzędzia w kulturze organizacyjnej.

 

Stała opieka nad efektami pracy

Ocena okresowa, jako narzędzie cyklicznie dostarczające informacji o wynikach pracy, pozwala diagnozować deficyty kompetencyjne poszczególnych osób i planować ich rozwój adekwatnie do rzeczywistych, zmieniających się potrzeb firmy. Dzięki informacji zwrotnej pracownicy zyskują wiedzę o swoich mocnych i słabych stronach w perspektywie standardów organizacji i jej aktualnych priorytetów. Oceny okresowe umożliwiają podejmowanie właściwych, uzasadnionych decyzji w zakresie rotacji kadr, ustalania wynagrodzenia czy premiowania.

 

Jeszcze lepsze plany rozwojowe

FPL szczególnie dba o to, by oceny okresowe służyły zarówno doskonaleniu, jak i docenianiu dobrej pracy, dialogowi między pracownikami a ich przełożonymi, opartemu na możliwie obiektywnych podstawach i przejrzystych zasadach, by pozwalały trafnie rozpoznać wzajemne potrzeby i oczekiwania. Prawidłowo przygotowana i wdrożona, systematycznie prowadzona ocena pracy sprzyja efektywnemu, nie budzącemu stresu korygowaniu pracy, zapewnia konstruktywny feedback ze strony przełożonych, planowanie działań rozwojowych i przekazywanie inspiracji.

 


+