Strona główna » Narzędzia » Badania Opinii Pracowników
drukuj | A | A | A

Narzędzia

Kontakt: (42) 6 300 900

Badania Opinii Pracowników


Liczba osób ankietowanych przez FPL w ramach Badań Opinii Pracowników 

przekroczyła 128 000
 
 

 

Dużo więcej niż typowe badanie

Badania Opinii Pracowników realizowane przez FPL są tak skutecznym i cenionym narzędziem diagnozy organizacyjnej, ponieważ dbamy o to, by wyróżniał nas zarówno sposób pracy, jak i współpracy. Potrafimy tak przygotować akcję informacyjną, by zdobyć zaufanie badanych osób, wiemy jak zapewnić wysoką frekwencję i szczerość wypowiedzi, zadać właściwe pytania, odpowiedzi przekuć w trafne rekomendacje i wzbudzić gotowość do wprowadzania zmian. Każde nasze badanie, to wyjście poza jałowe schematy – także przy tworzeniu raportów i wspieraniu firm w utrwalaniu efektów działań naprawczych.

 

 

Od źródła do celu

Firmowane przez FPL Badania Opinii Pracowników od lat wyznaczają standardy tego typu badań realizowanych w Polsce. FPL dopasowuje badania do specyfiki każdego procesu rozwojowego. Służą one pozyskaniu wiedzy, której nie sposób zdobyć w inny sposób, bezpośrednio od osób, które o firmie wiedzą najwięcej – od jej pracowników. Stanowią podstawę do wprowadzania zmian usprawniających zarządzanie i poprawiających funkcjonowanie firmy. Umożliwiają ocenę efektów już wprowadzanych zmian oraz wytyczenie priorytetów w kolejnych etapach rozwoju. 

Możliwości na miarę Klienta

Badania realizowane przez FPL służą ocenie całej firmy lub mniejszych jednostek organizacyjnych, kluczowych zespołów itp. Tematykę badania FPL określa wspólnie z Klientem. Do dyspozycji jest około 400 zagadnień, 124 aspekty, 24 główne wymiary, 6 podstawowych obszarów. Pytania są weryfikowane pod względem trafności, rzetelności oraz właściwego rozumienia ich przez respondentów. Stosowane są ankiety elektroniczne lub drukowane. Gwarancji poufności i anonimowości odpowiedzi towarzyszy profesjonalne zabezpieczenie danych oraz statystycznie opracowanych wyników. Istotnym atutem jest benchmarking – możliwość porównania uzyskanych wyników z wynikami badań w innych firmach.

 


+