Wpływ na świat mają Ci,
którzy inspirują

Od ponad 25 lat jesteśmy partnerem strategicznym firm,
w procesach rozwojowych budujących kompetencje
i zaangażowanie Pracowników

Obszary naszej specjalizacji

  • Rozwój Menedżerów
  • Rozwój Sił Sprzedaży
  • Rozwój Specjalistów
  • Budowanie Zaangażowania
  • Oceny i Testy Kompetencji

Zarządzanie w oparciu o wartości FPL PV®

zobacz więcej

Badanie Zaangażowania FPL E2E®

zobacz więcej

Budowanie Efektywnych Zespołów

zobacz więcej

Inteligencja Emocjonalna FPL EQ® Menedżera

zobacz więcej

Ćwierć wieku doświadczenia

Case studies zrealizowanych projektów

W branży HR, pewność wysokiej jakości usług jest niezwykle istotna. FPL posiada ogromne, ponad 25-letnie doświadczenie oraz portfolio ponad tysiąca Klientów, wśród których są największe polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa.

Case studies zrealizowanych projektów

Nastawienie na maksymalną efektywność

Procesy rozwojowe tworzymy i wdrażamy w oparciu o cenioną na rynku, autorską metodykę FPL wave®. Szczegółowa diagnoza kompetencji, skrupulatne przygotowanie procesu oraz różnorodność wykorzystywanych narzędzi na kolejnych etapach rozwoju i wzmocnienia, skutecznie podnosi efektywność nauki i motywuje do wdrażania nabytych kompetencji.

FPL Wave®

Wachlarz unikalnych metodyk rozwojowych

Specjalizując się w procesach zmian kultur organizacyjnych, stylów zarządzania i postaw Pracowników, posiadamy niezwykle szeroki wachlarz metodyk rozwojowych. Będąc autorami Inteligencji Emocjonalnej FPL EQ®, Zarządzania w oparciu o wartości FPL PV®, czy Stylów Myślenia i Komunikacji FPL CS®, przodujemy w praktycznym rozwijaniu postaw i kompetencji.

Doświadczenie

Zaawansowane narzędzia badawcze i diagnostyczne

Planowanie procesów rozwojowych opieramy na diagnozie kompetencji i analizie otoczenia, co wspiera wyznaczanie mierzalnych celów i zwiększa efektywność działań projektowych. Ocena Kompencji FPL Spectrum 360® czy Testy Psychometryczne FPL, to tylko niektóre z wielu narzędzi pozwalających zdiagnozować luki kompetencyjne oraz kierunki działań rozwojowych.

OCENY I TESTY KOMPETENCJI

Raporty i Analizy Eksperckie

Zapraszamy do kontaktu

  • 426 300 900
  • 9:00 - 17:00
  • pon. - pt.