progress

Projekty na miarę

Wiemy, że niektóre organizacje, wymagają rozwiązań
dopasowanych do ich unikalnych potrzeb.

więcej

Wspieramy Działy HR,
projektując nowoczesne procesy rozwojowe,
dopasowane do specyficznych potrzeb ich organizacji

,,

Z pełną odpowiedzialnością i świadomością rekomendujemy współpracę ze strategicznym doradcą, jakim jest FPL.

Wojciech Orzech
Prezes Zarządu

,,

Współpraca z FPL przynosi zarówno wymierne efekty, jak i satysfakcję ze wspólnych działań.

Renata Święcicka
Dyrektor Personalny

,,

Rekomenduję FPL, jako profesjonalnego partnera w realizacji programów szkoleniowo-rozwojowo-doradczych.

Agnieszka Sarnowska-Szurgot
HR Manager

Zaprojektuj proces rozwoju w Twojej firmie

Wykorzystaj FPL wave – nasz autorski model projektowania, maksymalnie efektywnych procesów rozwoju na miarę. Dzięki sekwencyjnemu podejściu do planowania, naciskowi na odpowiednie przygotowanie uczestników oraz narzędziom wzmacniającym kompetencje po warsztatach, gwarantuje on wysoką efektywność i utrzymanie nowych kompetencji przez długi czas.

Wykorzystaj szeroki wachlarz
narzędzi rozwojowych

 • Ankiety
 • Testy
 • Warsztaty 1 i 2-dniowe
 • Warsztaty mini-form 4h
 • Pigułki umiejętności 2h
 • Sesje coachingowe i mentoringowe
 • Zadania on-the-job
 • Inspiracje mailowe
 • Przypomnienia SMS
 • Quizy
 • Zobowiązania procesowe

Oprzyj rozwój na unikalnych

metodykach FPL EQ, FPL CS i FPL PV

Przodujemy w praktycznym rozwijaniu postaw i kompetencji, dlatego na potrzeby realizowanych procesów, stworzyliśmy trzy unikalne metodyki rozwoju kompetencji miękkich, oparte o profesjonalną diagnozę testami psychometrycznymi.

Inteligencja Emocjonalna FPL EQ
10 kompetencji emocjonalnych diagnozujących i rozwijających osobę w trzech obszarach: Psychologiczne (Ja ze Sobą), Prakseologiczne (Ja w działaniu) oraz Społeczne (Ja z innymi).
Style Myślenia i Komunikacji FPL CS
6 wymiarów stylów myślenia, wspierających osobę w diagnozie własnych preferencji poznawczych i komunikacyjnych oraz zwiększającą kompetencje rozpoznawania stylów myślenia innych.
Wartości Zawodowe FPL PV
16 wartości zawodowych, dzięki którym możemy odkryć swoje najgłębsze motywatory oraz w oparciu, o które należy budować zaangażowanie swoje i innych.

Case studies

Zainspiruj się projektami rozwojowymi,
stworzonymi na miarę i zrealizowanymi przez FPL

Rozwój kompetencji wyższej i średniej kadry zarządzającej

1,5 roczny Projekt Akademia Menedżera
Zwiń
Rozwiń
Klient:

Lider w branży samochodowej, przemysłowej, lotniczej i produktów powszechnego użytku

Cel:

Budowanie oraz wzmacnianie umiejętności menedżerskich i osobistych

Grupa docelowa:

Core Team i Kierownicy

Efekt:
 • Praktyczne i merytoryczne wsparcie Uczestników w doskonaleniu umiejętności:
  • Skutecznego zarządzania ludźmi
  • Budowania i wzmacniania zespołu oraz współpracy w zespole
  • Planowania działań własnych
  • Radzenia sobie w trudnych sytuacjach
  • Wykorzystywania inteligencji emocjonalnej w pracy menedżera
 • Wzrost świadomości, jak ważne jest doskonalenie kompetencji w życiu każdego lidera i przywódcy
Przebieg procesu:

Diagnoza i przygotowanie

 • Wywiady z HR i wybranymi Dyrektorami
 • Pre-test wiedzy i umiejętności
 • Ankieta Wyzwań Menedżerskich
 • Szkolenia poprzedzone Inspiracjami tematycznymi

Realizacja

 • 72 dni warsztatowe (forma stacjonarna)
 • 10 tematów rozwojowych
 • 90 Uczestników

Wzmocnienie

 • Indywidualne zobowiązania rozwojowe
 • Materiały poszkoleniowe mające na celu przypomnienie treści warsztatowych oraz zmotywowanie do podtrzymywania i pogłębiania nabytych umiejętności

Ewaluacja

 • Weryfikacja zadowolenia Uczestników poprzez ankiety
 • Możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego z Trenerami
 • Spotkania podsumowujące projekt z HR

Okiem Klienta:

„Polecam – można przejrzeć na oczy i zobaczyć jakie praktyki są złe a jakie dobre w zarządzaniu korporacyjnym”

Warsztat teoria plus praktyka odniesiona na konkretnych sytuacjach biznesowych. Pełnowartościowe warsztaty to takie, z których obie strony wychodzą z poczuciem „spełnienia”

„Bardzo rzeczowe szkolenie. Prowadzone w dobrym tempie i z wielkim poczuciem humoru. Techniki poznane na warsztacie w 100% do wykorzystania na co dzień. Polecam”

Budowanie proaktywnej postawy lidera

Projekt Akademia Liderów Zmian 
Zwiń
Rozwiń
Klient:

Produkcja, sprzedaż i usługi taboru kolejowego

Cel:

Doskonalenie kompetencji w obszarach wymagających rozwoju: liderskich oraz osobistych

Grupa docelowa:

Brygadziści i Koordynatorzy

Efekt:
 • Zmiana postaw i wzrost motywacji oraz zaangażowania Uczestników procesu
 • Wzrost świadomości, jak ważny jest rozwój kompetencji liderskich
  i osobistych w codzienności zawodowej
Przebieg procesu:

Diagnoza i przygotowanie

 • Wywiady osobiste z HR i wybranymi reprezentantami grup
 • Ankieta Wyzwań Menedżerskich
 • Wybrany autorski Test FPL
 • Szkolenia poprzedzone Inspiracjami tematycznymi

Realizacja

 • 36 dni warsztatowych zrealizowanych w większości w formie stacjonarnej
 • 6 tematów rozwojowych
 • 50 Uczestników

Wzmocnienie

 • Indywidualne zobowiązania rozwojowe
 • Cykl SMSów wzmacniających i utrwalających
 • Inspiracje utrwalające po każdym warsztacie
 • Materiały dla Uczestników mające na celu przypomnienie treści warsztatowych oraz zmotywowanie do podtrzymywania i pogłębiania nabytych umiejętności

Ewaluacja

 • Weryfikacja zadowolenia Uczestników poprzez ankiety
 • Możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego z Trenerami

Okiem Klienta:

„Wiedza nabyta podczas szkolenia pomoże lepiej zarządzać oraz wprowadzać zmiany mające na celu poprawę efektów pracy

„Warsztaty rozwijają umiejętności liderskie oraz umiejętność rozumienia racji innych”

„Duża różnorodność materiałów, umiejętność budzenia zaangażowania”

Budowanie kultury feedbacku

Projekt sesji online „Wartościowy feedback” dotyczącej udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej.
Zwiń
Rozwiń
Klient:

Firma specjalizująca się w produkcji środków pomocniczych i higienicznych do domowego i przemysłowego użytku

Cel:

Doskonalenie umiejętności udzielania feedbacku

Grupa docelowa:

Menedżerowie (100 osób – 10 grup szkoleniowych) i Pracownicy (100 osób – 10 grup szkoleniowych)

Efekt:

Merytoryczne i praktyczne wsparcie organizacji w udzielaniu sobie wzajemnie feedbacku podczas akcji Feedback Week

Przebieg procesu:

Diagnoza i przygotowanie

 • Wywiady telefoniczne z HR
 • Zadanie pre-workowe wprowadzające w tematykę

Realizacja

 • Czterdzieści 2-godzinnych sesji warsztatowych przeprowadzonych w formie zdalnej
 • 80 godzin rozwoju

Wzmocnienie

 • Zadanie domowe do wykonania pomiędzy sesjami
 • Indywidualny plan działania – zobowiązanie Uczestnika

Ewaluacja

 • Weryfikacja zadowolenia Uczestników poprzez ankiety
 • Możliwość kontaktu telefonicznego z Trenerami

Okiem Klienta:

„Podoba mi się interaktywność tego szkolenia mimo, że jest on line.”

„Bardzo ciekawe i dynamiczne szkolenie połączone z aktywnościami wszystkich uczestników.”

Zwiększenie zaangażowania Pracowników

Roczny Projekt Akademii Menedżera dla Zarządu, Kierowników, Liderów i Brygadzistów
Zwiń
Rozwiń
Klient:

Wiodący producent drożdży piekarskich, polepszaczy oraz dodatków dla branży piekarskiej i cukierniczej

Cel:

Wzrost świadomości wpływu własnych nawyków na kulturę organizacji i wzrost zaangażowania Pracowników

Grupa docelowa:

Zarząd, Kierownicy, Liderzy i Brygadziści

Efekt:
 • Wzrost wyników Badania Zaangażowania z 37% do 58%
 • Zmiana mentalności Menedżerów i Brygadzistów – nastawienie na dialog z Pracownikiem
 • Wzrost świadomości wpływu postawy Szefa i wartości zawodowych na zaangażowanie Podwładnych
 • Utrzymanie motywacji Zespołu, zwłaszcza w trudnych covidowych czasach
Przebieg procesu:

Diagnoza i przygotowanie:

 • Analiza wyników Badania Zaangażowania
 • Kick Off dla Kierowników, Liderów i Brygadzistów w obecności Zarządu i HR
 • Wywiady telefoniczne z wybranymi Uczestnikami Projektu, Przełożonymi
 • Ankieta Wyzwań Menedżerskich
 • Wybrane Autorskie Testy FPL
 • Warsztaty poprzedzone tematycznymi inspiracjami

Realizacja:

 • Realizacja 43,5 dnia szkoleniowego z 11 tematów rozwojowych
 • 2 i 4 godzinne spotkania wdrożeniowe:
  – omówienie realizacji zobowiązań powarsztatowych
  – wsparcie Uczestników w zmianie Ich nawyków

Wzmocnienie:

 • Materiały wypracowane przez Uczestników podczas warsztatów
 • Indywidualne zobowiązania rozwojowe
 • Cykl SMSów utrwalających wysyłanych po szkoleniach


Ewaluacja:

 • Weryfikacja zadowolenia Uczestników poprzez ankiety
 • Możliwość kontaktu telefonicznego z Trenerami
 • Badanie Zaangażowania Pracowników
 • Spotkanie podsumowujące z Zarządem i HR

Okiem Klienta:

„Szkolenie nienachalne, prowadzone w punkt. Jedno z najlepszych w jakich brałem udział odnośnie umiejętności miękkich.”

„Warsztat prowadzony na praktycznych, z życia firmy przypadkach. Trenerzy „nie lecą” z programem, tylko poświęcają jakiemuś zagadnieniu tyle czasu, co potrzeba.”

Podniesienie efektywności menedżerskiej

Projekt Akademia Rozwoju realizowany jednocześnie przez kilka frim szkoleniowych
Zwiń
Rozwiń
Klient:

Przedsiębiorstwo logistyczne o globalnym zasięgu

Cel:

Budowanie oraz wzmacnianie umiejętności w 4 wybranych obszarach menedżerskich

Grupa docelowa:

Wyższa i Średnia Kadra Menedżerska oraz Brygadziści

Efekt:
 • Wzrost świadomości znaczenia pełnionej roli, siły wpływu i rozumienia perspektywy Firmy oraz własnych zasobów i obszarów do rozwoju
 • Wzrost efektywności osobistej
 • Możliwość eksperymentowania z nowymi zachowaniami i dzielenia się efektami, utrwalanymi dzięki wracaniu do tematów i pogłębianiu z użyciem bardziej złożonych narzędzi
Przebieg procesu:

Diagnoza i przygotowanie:

 • Dopasowanie trenera do organizacji – samplingi Klienta z każdym trenerem dedykowanym do projektu
 • Dopasowanie merytoryczne projektu – współpraca z trenerami z innych firm

Realizacja:
• 50 dni warsztatów dla Wyższej i Średniej Kadry menedżerskiej
• 98 dni warsztatów dla Brygadzistów
• Okresowe spotkania z HR monitorujące przebieg projektu

Wzmocnienie:

 • Materiały dla Uczestników wysyłane po każdym warsztacie mające na celu przypomnienie treści warsztatowych oraz zmotywowanie do podtrzymywania i pogłębiania nabytych umiejętności


Ewaluacja:

 • Możliwość kontaktu telefonicznego z Trenerami
 • Spotkanie podsumowujące z HR

Okiem Klienta:

„Teraz więcej rozmawiam z ludźmi, więcej z nimi jestem, lepiej słucham, ludzie chcą ze mną pracować.”

„Mam w sobie więcej spokoju, jestem teraz innym człowiekiem, widzę jakim pieniaczem byłem kiedyś, jak trudno musiało się ze mną rozmawiać.”

Wsparcie w rozwoju kompetencji Menedżerów i Pracowników

Aktywne Webinary online dla Pracowników Centrali i Hal Sprzedaży
Zwiń
Rozwiń
Klient:

Dystrybucja do gastronomii, HoReCa i punktów zbiorowego żywienia

Cel:

Rozwój osobisty i doskonalenie umiejętności sprzedażowych i menedżerskich

Grupa docelowa:

Pracownicy Centrali i Hal Sprzedaży

Efekt:
 • Zwiększenie kompetencji współpracy z klientem i zarządzania zespołami
 • Zmiana postaw i wzrost motywacji Menedżerów i Pracowników
 • Niezwykle wysoka średnia ocena jakości merytoryki – 5,6 oraz pracy trenerów – 5,8 (skala 1-6)
Przebieg procesu:

Diagnoza i przygotowanie:

 • Wywiady telefoniczne z HR
 • Każdy warsztat poprzedzony wprowadzającymi materiałami tematycznymi


Realizacja:

 • 150 warsztatów-szkoleń zdalnych w formie Aktywnych Webinariów
 • 300 godzin rozwoju
 • 1489 Uczestników obecnych na wszystkich szkoleniach
 • 35 tematów warsztatów w 3 obszarach (menedżerski, sprzedażowy, rozwój osobisty) realizowanych przez 15 różnych trenerów

Wzmocnienie:

 • Materiały dla Uczestników wysyłane po każdym warsztacie mające na celu przypomnienie treści warsztatowych oraz zmotywowanie do podtrzymywania i pogłębiania nabytych umiejętności

Ewaluacja:

 • Weryfikacja zadowolenia Uczestników poprzez ankiety
 • Możliwość kontaktu telefonicznego z Trenerami

Okiem Klienta:

„Takie warsztaty są bardzo przydatne. Możemy na nich wymienić się spostrzeżeniami i doświadczeniami z innymi. Dostajemy przydatne rady, które możemy wdrożyć w swoją pracę, by była jeszcze bardziej efektywna.”

„Każde szkolenie rozwija i uczy oraz pomaga nam zastanowić się, w którym jesteśmy miejscu przy zmieniającym się rynku pracownika i pracodawcy.”

3-letni Program Rozwoju Talentów

Wsparcie w wyłonieniu oraz rozwój grupy osób z największym potencjałem
Zwiń
Rozwiń
Klient:

Jeden z największych w Polsce operatorów telewizji kablowej.

Cel:

Zapewnienie Klientowi grupy osób, stanowiących filary firmy, które będą gotowe do pełnienia w organizacji funkcji projektowych (profil ekspercki) i zarządczych (profil menedżerski)

Grupa docelowa:

10 Talentów wyłonionych spośród 55 kandydatów

Efekt:

Rozwój kompetencji Uczestników Programu i wzmocnienie postaw, co pozwoli na realizację przez nich zadań projektowych i zarządczych zgodnie z celami biznesowymi

Przebieg procesu:

Diagnoza i przygotowanie:

 • Wyłonienie kilkudziesięciu kandydatów spełniających określone kryteria, wspólnie określone podczas warsztatu kalibracyjnego z Zarządem firmy Klienta
 • Etapowa diagnoza kompetencji z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi badawczych (Autorskie Testy FPL, Development Centre, Ocena 360 stopni)
 • Ostateczny wybór 10 Uczestników do Programu, uwzględniającego dwie ścieżki rozwoju – menedżerską i ekspercką


Realizacja:

 •  Realizacja 26 dni warsztatów zwiększających kompetencje Uczestników Projektu i przygotowujących do wyzwań, zgodnie z oczekiwanymi profilami kompetencji
 • Cykl indywidualnych coachingów dla każdego Uczestnika (200 godzin)

Wzmocnienie:

 • Elektroniczny system poszkoleniowych zobowiązań rozwojowych
 • Stała weryfikacja realizacji zobowiązań przez Trenerów
 • Cykl SMSów przypominająco-wdrożeniowych po każdym warsztacie
 • Kontakt z trenerami FPL pomiędzy warsztatami i sesjami

Ewaluacja:

 •  Ocena kompetencji metodą 360 stopni
 • Testy Wiedzy
 • Weryfikacja zadowolenia Uczestników poprzez ankiety poszkoleniowe
 • Realizacja zobowiązań poszkoleniowych
 • Informacja o postępach rozwojowych od Trenera
 • Spotkania z Zarządem firmy Klienta, których celem było podsumowanie poszczególnych etapów i akceptacja kolejnych działań

Okiem Klienta:

„Program stanowi element motywacji i rozwoju kadry. Zaangażowanie Pracowników wzrosło, wzrosła też wdzięczność, która wraca w postaci lepszych wyników i kreatywności.”

„Program ogólnorozwojowy, umożliwiający KAŻDEMU Uczestnikowi dostęp do doskonalenia swoich kompetencji w obszarach zarówno ogólnych, jak i unikatowych. To ogromna wartość dla samego Uczestnika, jak i Firmy.”

Wsparcie we wdrożeniu strategii

Warsztaty strategiczne online dla 500. Menadżerów (29 grup) PKP Energetyka S.A.
Zwiń
Rozwiń
Klient:

Grupa Kapitałowa PKP Energetyka S.A., której właścicielem jest jeden z największych funduszy inwestycyjnych na świecie – CVC Capital Partners

Cel:
 • Wspólne, z reprezentantami wszystkich szczebli organizacyjnych, wypracowanie w GK PKP Energetyka Strategii Firmy na lata 2020-2030
 • Zapoznanie i zbudowanie zrozumienia Strategii podczas 3-dniowego spotkania online całej kadry menedżerskiej i reprezentantów pracowników
 • Wybudowanie u Uczestników spotkania zaangażowania do realizacji strategii
 • Przygotowanie planu komunikowania i wdrażania strategii do/z Pracownikami Firmy
Grupa docelowa:
 • Kadra Menedżerska wszystkich szczebli organizacyjnych (400 osób) oraz reprezentanci Brygadzistów, Specjalistów i Pracowników Wykonawczych (100 osób)
Efekt:
 • Zrozumienie przez Uczestników Strategii 2020-2030
 • Zwiększenie zaangażowania do realizacji strategii poprzez wspólne wypracowanie korzyści płynących z realizacji
 • Programów Strategicznych oraz obszarów, o które należy zadbać
 • Ustalenie planów komunikowania Strategii dla obszarów i komórek organizacyjnych
 • Określenie indywidualnych planów działania Uczestników w obszarze wdrażania Strategii
Przebieg procesu:

Diagnoza i przygotowanie:

 • Spotkania Zarządu i Menedżerów TOP 40 wypracowujących założenia Strategii
 • Webinary Zarządu doprecyzowujące założenia Strategii (Filary, Programy, Inicjatywy)
 • Warsztaty strategiczne z Reprezentantami wszystkich szczebli organizacyjnych – wypracowanie oddolnych pomysłów do Strategii Firmy
 • Wyłonienie spośród Pracowników Ambasadorów Strategii, mających na celu wspieranie i wzmacnianie zaangażowania wszystkich Pracowników w realizację Strategii
 • Cykliczne spotkania Komitetu TOP 400 zarządzającego projektem koncepcji i przygotowania spotkania oraz warsztatów online nt. strategii dla 500 osób
 • Przeprowadzenie ponad 20 warsztatów online przygotowujących do pełnionych funkcji w ramach eventu online (dla Ambasadorów, Moderatorów, Panelistów i Prezenterów)

Realizacja

Przygotowanie koncepcji, zarządzanie i moderowanie warsztatów podczas 3-dniowego eventu dla 29 grup i 58 podgrup warsztatowych w 2 obszarach:

 • Strategia i Programy Strategiczne:
  – Równoległa praca warsztatowa w grupach zróżnicowanych stanowiskowo, obszarowo i lokalizacyjnie, mająca na celu zrozumienie Strategii i wypracowanie korzyści z wybranych Programów
  – Efektem warsztatów była prezentacja podsumowująca wyniki dyskusji wszystkich grup w postaci korzyści z wybranych Programów Strategicznych, stanowiąca merytoryczną bazę dla paneli dyskusyjnych Uczestników
 • Komunikowanie Strategii:
  – Równoległa praca warsztatowa w grupach podzielonych obszarami biznesowymi, mająca na celu opracowanie planów zakomunikowania Strategii Pracownikom oraz zbudowania Ich zaangażowania do wdrażania
  – Efektem warsztatów była prezentacja podsumowująca plany komunikacji dla poszczególnych jednostek organizacyjnych i jej zaprezentowanie przez wybranych Menedżerów na forum 500 osób.

Okiem Klienta:

Aż 97,4% Uczestników oceniło warsztaty strategicznie pozytywnie, oceny negatywne nie pojawiły się wcale.

Aż 1/3 Uczestników zadeklarowała, że preferuje zdalną formę spotkań TOP 400.

Rozwój Menedżerów Produkcji

150 pigułek rozwojowych z 15 tematów dla Menedżerów Produkcji firmy z branży meblarskiej
Zwiń
Rozwiń
Klient:

Międzynarodowa firma z branży meblarskiej

Cel:
 • Rozwój kompetencji liderskich w oparciu o poziomy przywództwa oraz wartości Klienta
 • Wzrost wyników zaangażowania Liderów w corocznym korporacyjnym Badaniu Opinii Pracowników
Grupa docelowa:

Kierownicy i Mistrzowie – 10 grup szkoleniowych

Efekt:
 • Realizacja celu w postaci wzrostu wyników zaangażowania Liderów w Badaniu Opinii Pracowników w porównaniu z wynikiem sprzed rozpoczęcia projektu
 • Bardzo wysoki poziom średnich ocen w zakresie merytoryki warsztatów (5,2) oraz pracy trenerów (5,5) w skali 1-6
Przebieg procesu:

Diagnoza

Badanie potrzeb rozwojowych poprzez realizację grup fokusowych z Przełożonymi Uczestników, HR-em oraz poprzez wywiady telefoniczne z Uczestnikami

Przygotowanie

Badanie potrzeb rozwojowych poprzez realizację grup fokusowych z Przełożonymi Uczestników, HR-em oraz poprzez wywiady telefoniczne z Uczestnikami

Rozwój

 • Realizacja 150 4-godzinnych pigułek rozwojowych z 15 tematów rozwojowych (łącznie 78 dni warsztatowych)
 • Realizacja dodatkowych, 1-dniowych warsztatów mentoringowo-integracyjnych na początku Projektu
 • Cykl coachingów dla wybranych Menedżerów

Wzmocnienie

 • System poszkoleniowych zobowiązań rozwojowych
 • Ciągła weryfikacja realizacji zobowiązań przez Przełożonych oraz przez Trenerów, na początku każdego z warsztatów
 • Stały kontakt telefoniczny Trenerów z Uczestnikami

Ewaluacja

 • Monitorowanie realizacji zobowiązań indywidulanych przez Przełożonych oraz HR, przy wsparciu Trenera
 • Weryfikacja zadowolenia Uczestników poprzez ankiety poszkoleniowe
 • Merytoryczne raporty podsumowujące po każdym z warsztatów

Okiem Klienta:

„Warsztat super – każdy kto zarządza ludźmi by z niego skorzystał – fajnie prowadzone, dużo przykładów”

„Nowe, ciekawe techniki i narzędzia”

„Warsztat pozwala zrozumieć zagadnienia i poprawić relacje z Pracownikami”

Zwiększenie zaangażowania Pracowników

Rozwój 1100 Menedżerów poprzez realizację 448 dni szkoleniowych
Zwiń
Rozwiń
Klient:

Jedna z największych w Polsce firm energetycznych

Cel:

Zwiększenie zaangażowania Menedżerów i Pracowników o ustalony, konkretny wskaźnik, w firmie przechodzącej zmiany strukturalne i organizacyjne

Grupa docelowa:

Kadra Menedżerska wszystkich szczebli organizacyjnych – Dyrektorzy Departamentów, Dyrektorzy Zakładów, Kierownicy Sekcji, Brygadziści – 1100 osób

Efekt:
 • Wzrost Wskaźnika Zaangażowania Pracowników powyżej założonego wcześniej celu
 • Przyrost wiedzy i umiejętności Menedżerów średnio o 22% w porównaniu do badania wejściowego
 • Wzrost motywacji i zmiana postaw Menedżerów w sytuacjach trudnych transformacji organizacyjnych
 • Niezwykle wysoka średnia ocena jakości merytoryki warsztatów – 5,2 ora pracy trenerów – 5,6 (skala – 1-6)
Przebieg procesu:

Diagnoza

 • Analiza wewnętrznej dokumentacji firmy, m. in. badania zaangażowania, misja, wizja, system kompetencji
 • Badanie potrzeb rozwojowych poprzez:
  – ustrukturalizowane wywiady telefoniczne z Przełożonymi, HR-em i Uczestnikami
  – elektroniczne Ankiety Wyzwań Menedżerskich dla poziomów n-1, n-2 i n-3
 • Ocena kompetencji metodą 360 stopni dla poziomu n-1
 • Obserwacja pracy wybranych stanowisk
 • Grupy fokusowe z Uczestnikami poziomów n-4 oraz Ich Przełożonymi

Przygotowanie

Każdy warsztat poprzedzony dodatkowymi testami FPL czy też tematycznymi artykułami lub książkami

Rozwój

 • Realizacja 448 dni szkoleniowych z 15 tematów rozwojowych
 • Wsparcie w cyklicznych spotkaniach kadry menedżerskiej TOP 400
 • Spotkania wdrożeniowe w jednostkach organizacyjnych z Uczestnikami oraz Ich Przełożonymi
 • Cykl coachingów indywidualnych dla wybranych Dyrektorów

Wzmocnienie

 • System poszkoleniowych zobowiązań rozwojowych
 • Stały kontakt telefoniczny Trenerów z Uczestnikami oraz HR-em i Przełożonymi
 • Ćwiczenia i wzmocnienia w formie mailowej po każdym temacie warsztatu
 • 12-miesięczny cykl wzmocnień (inspiracje tematyczne wraz z testami wiedzy)
 • Vademecum Menedżera – zestaw technik i narzędzi niezbędnych w pracy Menedżera

Ewaluacja

 • Ocena Kompetencji metodą 360 stopni przeznaczona dla wszystkich Uczestników projektu
 • Testy wiedzy
 • Ciągły monitoring realizacji zobowiązań indywidulanych
 • Weryfikacja zadowolenia Uczestników poprzez ankiety poszkoleniowe
 • Cykliczne Badania Zaangażowania Pracowników

Okiem Klienta:

„Warsztaty prowadzone wzorowo, merytorycznie, z bardzo dużym zaangażowaniem Prowadzącego”

„Wszystko na najwyższym poziomie!”

„Odpowiednie dopasowanie materiałów szkoleniowych do potrzeb Uczestników”

Budowanie kultury organizacyjnej

Rozwój całej kadry Menedżerskiej europejskiego lidera technologii sanitarnej
Zwiń
Rozwiń
Klient:

Europejski lider w produkcji zaawansowanej technologii sanitarnej

Cel:

Zbudowanie nowej kultury organizacyjnej firmy, opartej na celach i wartościach organizacji po połączeniu firm

Grupa docelowa:

Dyrektorzy i Szefowie, Kierownicy i Mistrzowie, Brygadziści) z 4 lokalizacji – 140 osób

Efekt:
 • Bardzo wysoka średnia ocena jakości merytorycznej warsztatów: 5,3
 • Zmiany w postawach Menedżerów widoczne w ich stylu zarządzania
 • Bardzo wysoka średnia ocena kompetencji trenerskich: 5,7
Przebieg procesu:

Diagnoza

 • Analiza wewnętrznej dokumentacji firmy
 • Badanie potrzeb rozwojowych poprzez ustrukturalizowane wywiady telefoniczne z Przełożonymi, HR-em oraz Ankiety Wyzwań Menedżerskich

Przygotowanie

Każdy warsztat poprzedzony dodatkowymi testami FPL lub wprowadzającymi tematycznymi materiałami

Rozwój

Realizacja 58 dni szkoleniowych z 5 tematów rozwojowych

Wzmocnienie

 • 49 dni spotkań wdrożeniowych implementujących nabytą wiedzę i umiejętności poszkoleniowe oraz weryfikujące stopień realizacji zobowiązań
 • Komunikacja wzmacniająca z zadaniami do wykonania
 • SMS-Y przypominająco-wdrożeniowe

Ewaluacja

 • Okresowe spotkania z Przełożonymi i HR-em, monitorujące przebieg projektu
 • Stały monitoring realizacji zobowiązań indywidulanych
 • Weryfikacja zadowolenia Uczestników poprzez ankiety poszkoleniowe

Okiem Klienta:

„Dziękuję za bardzo ciekawe szkolenie, które myślę, że wyznaczy mi kierunek tego, co należy zmienić”

„Więcej tak efektywnych szkoleń”

„Jedno z lepszych szkoleń, w jakich brałem udział”

Rozwój Sił Sprzedaży

Wdrożenie systemowego procesu sprzedażowego dla Przedstawicieli Handlowych
Zwiń
Rozwiń
Klient:

Firma z branży elektrotechnicznej i elektrycznej o ogólnopolskim zasięgu

Cel:

Nauka efektywnego procesu sprzedaży i rozwój kompetencji w zakresie efektywności handlowej

Grupa docelowa:

Grupa Przedstawicieli Handlowych oraz Ich Przełożonych

Efekt:
 • Wynik testu wiedzy na poziomie powyżej 80%, wśród 72% Uczestników Projektu
 • Wzrost wskaźników wizerunkowych Klienta
 • Bardzo wysoka średnia ocena kompetencji trenerskich: 5,8 w skali 1-6
Przebieg procesu:

Diagnoza

 • Wywiady z Dyrektorami i wybranymi Uczestnikami
 • Ocena kompetencji Sprzedażowych Zespołu Sprzedażowego poprzez autorską ankietę FPL SCR

Przygotowanie

Elektroniczna Ankieta Wyzwań Sprzedażowych dla Uczestników

Rozwój

Warsztaty wprowadzające w Proces Sprzedaży FPL Sales® i rozwijające kompetencje sprzedażowe Uczestników

Wzmocnienie

 • 12-tygodniowy system wzmocnień online
 • System zadań i celów poszkoleniowych
 • Stały kontakt telefoniczny Trenera z Uczestnikami

Ewaluacja

 • Wskaźniki jakościowe: testy wiedzy na zakończenie Projektu
 • Wskaźniki wizerunkowe: ankieta satysfakcji Klienta do realizacji przez Klienta
 • Wskaźniki efektywności: okresowe analizy liczby pozyskanych Klientów oraz przygotowanych ofert
 • Opinia Trenera oraz dalsze rekomendacje rozwojowe

Okiem Klienta:

„Warsztat dostarcza bardzo przydatnej wiedzy, która jest niezbędna w procesie sprzedaży”

„Nowe podejście do planowania wizyt u potencjalnych Klientów”

Dowiedz się więcej
lub zapisz się na program