fbpx
progress

Raporty i analizy

25 czerwca 2021

5 zasad skutecznych szkoleń online

Obecny okres przedefiniował formułę realizacji procesów rozwojowych. W oparciu o ponad 25-letnie doświadczenie oraz nasze najlepsze praktyki, dzielimy się 5 zasadami, które pomagają w realizacji skutecznych szkoleń w formule online.

1. Innowacyjne rozłożenie procesu rozwojowego w czasie

Rekomendujemy nowatorski sposób realizacji procesu rozwojowego, w postaci podziału klasycznego dnia szkoleniowego na dwie części, realizowane w osobnych dniach i przedzielone ćwiczeniem grupowym lub indywidualnym. Taki rozkład sprawia, że trenowane pierwszego dnia szkolenia zagadnienia, są ponownie ćwiczone przez uczestników poza salą, a rezultaty tych działań są omawiane na spotkaniu podsumowującym z Trenerem. Wszystko to nakładzie czasowym zgodnym z realizacją jednego, klasycznego dnia szkoleniowego.

2. Uczenie przez doświadczanie

Podobnie, jak w przypadku warsztatów realizowanych na sali szkoleniowej, również szkolenia online warto oprzeć o cykl Kolba oraz naukę przez doświadczanie. Ćwiczenia indywidualne i grupowe, analizy przypadków, odgrywanie ról, czerpanie z doświadczeń innych Uczestników – to kluczowe elementy skutecznego wspierania w rozwoju nowych umiejętności. Wszystko w pełni możliwe do realizacji także w formule szkoleń online.

3. Aktywna i różnorodna forma pracy dzięki nowoczesnym narzędziom pracy zdalnej

Dobór odpowiedniego narzędzia do pracy warsztatowej jest kluczowy w kontekście uzyskania maksymalnych rezultatów. Szczególnie polecamy aplikację Zoom, która umożliwia m.in.: moderowanie dyskusji przez trenera i zbieranie wypracowanych wniosków, udostępnianie podglądu swojego ekranu oraz kluczowy dla aktywnej, warsztatowej formy pracy – podział uczestników na pokoje, umożliwiające pracę w podgrupach. Często wykorzystujemy też usługi Microsoft Office 365, w celu umożliwienia pracy grupowej na żywo, na przykład na współdzielonym dokumencie Word.

4. Zaplanowanie działań rozwojowych zarówno przed, jak i po szkoleniu online

Pierwsze, indywidualne ćwiczenie warto zaproponować Uczestnikom jeszcze przed samym spotkaniem online, dzięki czemu zapoznają się oni z tematem i dokonują pierwszych refleksji. Pomiędzy kolejnymi dniami szkolenia, utrwalanie nowych umiejętności może być wspierane dzięki zobowiązaniom i indywidualnym planom rozwoju kompetencji. W ramach końcowych działań rozwojowych, warto też umożliwić Uczestnikom skorzystanie z indywidualnych sesji coachingu, mentoringu lub doradztwa.

5. Wcześniejsze zapoznanie uczestników z aplikacją

Zaproszenie na szkolenie online warto uzupełnić materiałem instruktażowym, pozwalającym Uczestnikom na zapoznanie się z aplikacją, przy pomocy której, realizowane będzie szkolenie. Dzięki początkowemu wprowadzeniu i praktycznemu oswojeniu z jej najważniejszymi funkcjonalnościami jeszcze przed rozpoczęciem szkolenia, ewentualne problemy techniczne nie będą zabierały cennego czasu innych osób partycypujących w szkoleniu.

Czytaj także

Dowiedz się więcej
lub zapisz się na program